Uložní a zajištění nákladu

Tuto oblast zastřešuje Útvar projektování a realizace přepravního balení a ložení ( dále jen Útvaru balení ), Štemberova 200, 330 01 Kyšice u Plzně ( klikni zde ). Útvar tvoří dvě oddělení z nichž první je zaměřeno na vlastní projektování ( navrhování ) přepravního ( exportního ) ložení a druhé oddělení provádí vlastní realizaci ložení. Veškeré služby provádíme na vysoké odborné úrovni s poskytováním garance za přepravu beze škod.

V rámci útvaru provádíme následující činnosti :

 • Návrhy, vývoj, výrobu a prodej speciálních úložných prostředků a zařízení určených pro přepravu nákladu železniční a silniční nákladní dopravě a při přepravě zásilek v kontejnerech
 • Zpracování nakládacích směrnic a projektů přepravního ložení tj. uložení a zajištění nákladu na železničních vozech, silničních nákladních vozidlech nebo kontejnerech v souladu mezinárodními a národními nakládacími předpisy a normami ( dokumenty stanoví způsoby uložení a zajištění nákladu včetně vymezení odpovědnosti za přepravní ložení)
 • Návrhy a realizaci termoizolace přepravních skříní nebo kontejnerů
 • Návrhy a realizaci přepravního ložení speciálních a nadrozměrných zásilek
 • Úpravy chybně zajištěného nákladu na přepravní cestě
 • Kompletní realizaci uložení a zajištění nákladu na železničních vozech, silničních nákladních vozidlech nebo kontejnerech
 • Odborný dozor při přepravním ložení nákladu do železničních vozů, silničních vozidel nebo kontejnerů
 • Zpracování odborných nebo znaleckých posudků z oblasti přepravního ložení ( škody z přepravy způsobené nesprávným uložením a zajištěním nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech


 • Specialitou naší společnosti v oblasti přepravního ložení je uložení a zajištění speciálních a nadrozměrných zásilek


  Pro další informace klikni zde