Odborná publikace Přepravní balení, ložení a fixace zboží je zaměřena do oblasti přepravního ( exportního ) balení, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech. Na celkem 160 stránkách autor podrobně popisuje problematiku přepravních obalů, uložení a zajištění výrobků v těchto obalech, hlavní zásady uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech, prostředky a zařízení k zajištění nákladu včetně příkladů nakládání některých vybraných druhů nákladu.
Cena publikace je 450 Kč.Odborná publikace Přepravní balení zboží, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech. Pokračování prvního dílu knihy “Přepravní balení, ložení a fixace zboží”. Obsahuje některé nové pasáže týkající se postavení a významu přepravního balení a ložení, problematiky přepravních rizik se zaměřením na riziko mechanického a klimatického namáhání zboží ( nákladu ), podrobného rozboru povahy přepravovaného nákladu, se zaměřením na stabilitu nákladu, kategorizaci nákladu z hlediska přepravního ložení a paletizaci. Velmi podrobně je popsána otázka tvorby ložného plánu s popisem ( výpočty ) provozní bezpečnosti dopravního prostředku a přepravní bezpečnosti nákladu. Publikace dále seznamuje čtenáře se základními způsoby přepravního balení, uložení a zajištění nákladu včetně způsobů výpočtů při zajištění nákladu pomocí vázacích prostředků nebo jiných zajišťovacích prostředků nebo zařízení. Obsahuje také podrobný popis nejmodernějších zajišťovacích prostředků a zařízení včetně jejich používání. Publikace obsahuje 275 stránek.
Cena publikace je 1050 Kč.