Dne 20. června 2002 obdrželo Excolo certifikát sytému managementu jakosti ISO 9001 pro návrh, prodej a realizaci prostředků a služeb pro balení, ložení a fixaci zboží včetně odborných posudků a školení.

Po a důkladné kontrole byla dne 1.7. 2008 firmě EXCOLO s.r.o. prodloužena platnost certifikátu jakosti ISO 9001 pro návrh, prodej a realizaci prostředků a služeb pro balení, ložení a fixaci zboží včetně odborných posudků a školení do 20.6. 2011. Tímto jsme opět prokázali připravenost a schopnost zajišťovat námi nabízené služby na nejvyšší úrovni a uspokojit všechny požadavky zákazníka.

ISO 9001:2000 v anglickém jazyce